Produkter
Produksjon
Kundens ønske
Vi leverer alt av håndlaftede bygninger og konstruksjoner, som boliger, hytter, driftsbygninger, stabbur, anneks, naust etc. Mindre produkter av tømmer, som f. eks. utemøbler, bardisker, levegger leveres også. Ønskes kun spesifiserte bygningsdeler som takbukker, takåser, stolper, sviller eller dragere, leveres dette. Stolpekonstruksjoner eller "stavlaft" leveres også etter ønske. Vår råvare er norsk, senvokst og malmrik furu. Flere lafteteknikker benyttes, men hovedsakelig benyttes tapplaft med åpne oksehodenover som standard. I hovedsak brukes 8" tømmer, men øvrige dimensjoner og rundtømmer leveres også. Vi vektlegger det tradisjonelle og historiske aspektet i vår lafting. Visuell utførelse med tanke på stokkprofil, novtype, overflate og utsmykning avtales spesifikt for hvert prosjekt.
Se bilder av laftede bygninger
Stacks Image 1094
Stacks Image 1097
Byggene laftes under kontrollerte forhold i våre oppvarmede produksjonslokaler. Kunden kan levere ferdige tegninger, eller vi kan utarbeide dette i felleskap. Når bygget er ferdig laftet, demonteres det og fraktes til kunden for montering. Alt laftetømmer er tørket før det legges på lager. Råvarer og ferdige produkter lagres under tak på avrettede betongplater.
Laftehall
Klikk på bilde for å forstørre
Vi tilbyr ingen faste modeller, da alle leveranser skjer etter kundens ønske, men vi bidrar gjerne med veiledning både under planleggingsfasen og i byggeperioden. Bestilling av en laftet bygning skal være enkel, men denne byggeteknikken byr på så mange valgmuligheter rundt utførelse, stil, detaljer og teknikker at de fleste ønsker veiledning i forkant av sine valg. Vi hjelper deg med dette.
Kantet tømmer, oksehode nov. Rundtømmer meddratt nov
Klikk på bilde for å forstørre